Welkom bij Stichting Ad Fontes

Ad Fontes: voor pastorale zorg
Steeds vaker en nadrukkelijker wordt de maatschappij geconfronteerd met mensen die de levensdraad kwijt zijn, mensen die sociaal en/of emotioneel ontwricht of verwond zijn. Stichting Ad Fontes is, naast de reeds reguliere hulpverlening, opgericht om aan hen die dat nodig hebben pastorale hulp te bieden.

 Ad Fontes: Doelstelling
De woorden Ad Fontes betekenen “Terug naar de Bron” n.a.v. Psalm 36:10a waar staat: “Want bij U is de Bron des levens.”
Deze tekst vat in één zin de doelstelling van Ad Fontes samen, namelijk: mensen die de levensdraad kwijt zijn (terug)brengen naar de Bron van alle leven.

Bovenstaand is samengevat in de volgende doelstelling:
“mensen (weer) in harmonie brengen met God, zichzelf en hun naaste omgeving”

Ad Fontes: identiteit
Ad Fontes is een interkerkelijke Stichting. De identiteit is gebaseerd op het volgende:
“De volledige betrouwbaar van de Bijbel als Woord van God en Christus Jezus als de enige weg tot behoud, voor een ieder die in Hem gelooft.”

Partnerschap:
De stichting Ad Fontes is partner van het Centrum voor Pastorale Counseling CPC)