Intakeformulier

  Met het invullen en verzenden van dit formulier geeft u te kennen op de hoogte te zijn van de privacywetgeving en dat u daarmee akkoord gaat.

  INTAKEFORMULIER voor Stichting Ad Fontes,

  Wanneer de gegevens te gevoelig zijn om te beantwoorden, dan mag u antwoorden met een? Dit kunnen we indien belangrijk later bespreken.

  Datum:

  Naam:

  Adres:

  Postcode:

  Woonplaats:

  Telefoon:

  E-mail:

  Geboortedatum:  Geslacht:

  Burgerlijke staat:  Beroep:

  Opleiding:  Door wie bent u naar ons verwezen?
  Naam:

  Adres:


  INFORMATIE OVER UW GEZONDHEID

  Hoe is uw algemene gezondheid?

  Hebt u ooit hulp gezocht bij de alternatieve geneeskunde (acupunctuur, homeopaat, pendelaar, enz.)?

  Bezocht u de kerk in uw kindertijd?

  Beschouwt u zichzelf als een gelovig mens?

  Gelooft u in Jezus?

  Bidt u tot God?

  Weet u zeker dat u naar de hemel zou gaan als u vannacht zou sterven?

  Stel dat u vannacht sterft en bij God gebracht wordt en Hij u vraagt: “Waarom zou ik u de hemel binnenlaten?” Wat zou u dan zeggen?

  Hoe vaak leest u in de Bijbel?

  Komt u in het gezin bij elkaar om in de Bijbel te lezen, te bidden en te zingen?

  Hebt u een taak in de kerkelijke gemeente?

  Zo ja, welke?

  Hebben er kortgeleden veranderingen plaatsgevonden in uw geloofsleven?


  HUWELIJK EN GEZIN

  Naam van uw echtgenoot/ echtgenote:

  Geslacht:

  Indien echtgenoot/ echtgenote niet thuis verblijft de adresgegevens invullen:
  Adres:

  Woonplaats:  Beroep:

  Tel:

  Leeftijd:

  Geboortedatum:

  Opleiding:

  Kerkelijke voorkeur:

  Huwelijksdatum:

  Leeftijd op huwelijk:

  Hoe was uw relatie voordat u trouwde?

  Bent u ooit gescheiden geweest?

  Heeft één van u beiden ooit aan echtscheiding gedacht?

  Kruis de probleemgebieden in uw huwelijk aan:

  Andere:


  Is uw echtgenoot/echtgenote bereid om deel te nemen aan de hulpverleningsgesprekken?

  Geef beknopte informatie over eventuele eerdere huwelijken of samenwoningrelaties

  Informatie betreffende de kinderen:

  Relevante informatie betreffende uw ouderlijk gezin:


  INFORMATIE OVER UW KARAKTER

  Hebt u vroeger ooit persoonlijke problemen gehad?

  Verklaar:  Hebt u ooit in uw leven hulp gehad van een psychiater, een psycholoog, een maatschappelijk werker of een pastorale hulpverlener?

  Hebt u op dit moment hulp van andere hulpverlener(s)?

  Hebt u ooit drugs of alcohol gebruikt?

  Zo ja, wat en hoeveel?  Bent u ooit in contact geweest met justitie?

  Zo ja, vermeld de omstandigheden  Noem minstens drie eigenschappen van u zelf die een vriend als positief zou benoemen:

  Noem minstens drie eigenschappen waar mensen zich bij u aan ergeren:

  Wat is uw levensdoel?

  Wat zijn uw Hobby’s?

  Kruis elk woord uit de volgende lijst aan waarvan u vindt dat het uw persoonlijkheid op dit moment het beste omschrijft:

  Of andere:

  BEANTWOORD BEKNOPT DE VOLGENDE VRAGEN

  1: Wat is naar uw mening het hoofdprobleem?

  2: Waarom bent u hier heen gekomen?

  3: Wat hebt u al gedaan om het probleem op te lossen?

  4: Hoe denkt u dat ik u het beste kan helpen?

  5: Wat verlangt u van mij?

  6: Afspraak over vergoeding voor Stichting Ad Fontes.(in overleg)

  7: Is er nog andere informatie die ik moet weten om u te kunnen helpen?