Intakeformulier

  Met het invullen en verzenden van dit formulier geeft u te kennen op de hoogte te zijn van de privacywetgeving en dat u daarmee akkoord gaat.

  INTAKEFORMULIER voor Stichting Ad Fontes,

  Wanneer de gegevens te gevoelig zijn om te beantwoorden, dan mag u antwoorden met een? Dit kunnen we indien belangrijk later bespreken.
  Datum:
  Naam:
  Adres:
  Postcode:
  Woonplaats:
  Telefoon:
  E-mail:
  Geboortedatum:

  Geslacht:
  Burgerlijke staat:

  Beroep:
  Opleiding:

  Door wie bent u naar ons verwezen?
  Naam:
  Adres:

  INFORMATIE OVER UW GEZONDHEID

  Hoe is uw algemene gezondheid?
  Hebt u ooit hulp gezocht bij de alternatieve geneeskunde (acupunctuur, homeopaat, pendelaar, enz.)?
  Bezocht u de kerk in uw kindertijd?
  Beschouwt u zichzelf als een gelovig mens?
  Gelooft u in Jezus?
  Bidt u tot God?
  Weet u zeker dat u naar de hemel zou gaan als u vannacht zou sterven?
  Stel dat u vannacht sterft en bij God gebracht wordt en Hij u vraagt: “Waarom zou ik u de hemel binnenlaten?” Wat zou u dan zeggen?
  Hoe vaak leest u in de Bijbel?
  Komt u in het gezin bij elkaar om in de Bijbel te lezen, te bidden en te zingen?
  Hebt u een taak in de kerkelijke gemeente?
  Zo ja, welke?
  Hebben er kortgeleden veranderingen plaatsgevonden in uw geloofsleven?

  HUWELIJK EN GEZIN

  Naam van uw echtgenoot/ echtgenote:
  Geslacht:
  Indien echtgenoot/ echtgenote niet thuis verblijft de adresgegevens invullen:
  Adres:
  Woonplaats:

  Beroep:
  Tel:
  Leeftijd:
  Geboortedatum:
  Opleiding:
  Kerkelijke voorkeur:
  Huwelijksdatum:
  Leeftijd op huwelijk:
  Hoe was uw relatie voordat u trouwde?
  Bent u ooit gescheiden geweest?
  Heeft één van u beiden ooit aan echtscheiding gedacht?
  Kruis de probleemgebieden in uw huwelijk aan:
  Andere:

  Is uw echtgenoot/echtgenote bereid om deel te nemen aan de hulpverleningsgesprekken?
  Geef beknopte informatie over eventuele eerdere huwelijken of samenwoningrelaties
  Informatie betreffende de kinderen:
  Relevante informatie betreffende uw ouderlijk gezin:

  INFORMATIE OVER UW KARAKTER

  Hebt u vroeger ooit persoonlijke problemen gehad?
  Verklaar:

  Hebt u ooit in uw leven hulp gehad van een psychiater, een psycholoog, een maatschappelijk werker of een pastorale hulpverlener?
  Hebt u op dit moment hulp van andere hulpverlener(s)?
  [text KARAKTER-Op-dit-moment-hulp "Ja/Nee?" Indien ja door wie?]

  Hebt u ooit drugs of alcohol gebruikt?
  Zo ja, wat en hoeveel?

  Bent u ooit in contact geweest met justitie?
  Zo ja, vermeld de omstandigheden

  Noem minstens drie eigenschappen van u zelf die een vriend als positief zou benoemen:
  Noem minstens drie eigenschappen waar mensen zich bij u aan ergeren:
  Wat is uw levensdoel?
  Wat zijn uw Hobby’s?
  Kruis elk woord uit de volgende lijst aan waarvan u vindt dat het uw persoonlijkheid op dit moment het beste omschrijft:
  Of andere:

  BEANTWOORD BEKNOPT DE VOLGENDE VRAGEN

  1: Wat is naar uw mening het hoofdprobleem?
  2: Waarom bent u hier heen gekomen?
  3: Wat hebt u al gedaan om het probleem op te lossen?
  4: Hoe denkt u dat ik u het beste kan helpen?
  5: Wat verlangt u van mij?
  6: Afspraak over vergoeding voor Stichting Ad Fontes.(in overleg)
  7: Is er nog andere informatie die ik moet weten om u te kunnen helpen?