In dankbare herinnering

Vorige week ontvingen wij het bericht dat op 27 januari, Wim de Vries na een kort ziekbed, is overleden. Wij missen in Wim een zeer gewaardeerd raadgever bij het pastoralewerk van Stichting Ad Fontes….

Read More