Pinksterverwachting

De Kracht van de Heilige Geest ontvangen of staan we alleen stil over hoe het “toen” was? In Handelingen 1 en 2 lezen wij daar over.En het verlangen van ons in 2024? Is dat…

Read More

Bericht van de penningmeester

MAAK HELPEN MOGELIJK Voor pastorale zorg en coaching. Steeds vaker en nadrukkelijker wordt de maatschappij geconfronteerd met mensen die de levensdraad kwijt zijn. Het gevolg kan zijn angst, eenzaamheid of emotionele sociale ontwrichting. Stichting…

Read More

Nieuwsbrief Mei 2023

Vrienden, donateurs en belangstellenden Een voorrecht. Ja een groot voorrecht dat is het, om te mogen leven met de wetenschap dat Gods kracht en liefde zich openbaart door de kracht van de Heilige Geest…

Read More

Nieuwsbrief van December 2022

Nieuwsbrief December 2022 Verleden, Heden en Toekomst Verleden                                                                                   Met grote dankbaarheid mogen wij terugzien op 25 jaar Stichting Ad Fontes! Hoe bijzonder, het is als de dag van gisteren. Op 20 november 1997…

Read More

Volop Bloeien

Prachtig om zo te bloeien als deze roos, ja maar ook als mens. Dan is de vraag: is dat mogelijk? Zo ja, hoe doe je dat? Dat zijn de vragen van het leven, om…

Read More

Nieuwsbrief Mei 2022

De Uitnodiging: Matteüs11:28 Komt naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent en Ik zal u rust geven. 29 Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig…

Read More

In dankbare herinnering

Vorige week ontvingen wij het bericht dat op 27 januari, Wim de Vries na een kort ziekbed, is overleden. Wij missen in Wim een zeer gewaardeerd raadgever bij het pastoralewerk van Stichting Ad Fontes….

Read More

Nieuwsbrief December 2021

Wat kunnen we dankbaar terugkijken op het afgelopen jaar 2021, de mogelijkheden van vele gesprekken die er zijn geweest. Wel digitaal en soms blijft dat lastig, maar toch een prachtig middel waar we ook…

Read More