Een hoopvol bericht;

In 2 Timotheüs 3: 16 staat, Heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, 17 opdat….

Gisteren mocht ik een inleiding geven over “De Bijbel” Gods woord lezen waarom ? en hoe? Prachtig om hier mee bezig te zijn. De hierboven staande tekst van 2 Timotheüs gaat ook eerst naar mijzelf toe, de ontwikkeling van leren en groeien in liefde en genade. Die prachtige Godsopenbaring door het Woord met de hulp van de Heilige Geest.

Dat is en blijft ook voor het pastorale werk het uitgangspunt waarin Psalm 36 zo duidelijk zegt: Want bij U is De bron van het leven; in Uw licht zien wij het licht. Nu juist in deze onzekere periode ( is het werkelijk onzekerder? ) waarin wij zoeken naar zekerheid, kunnen wij onze troost en vastheid vinden in het woord van God. die troost, onderwijs geeft om te leven met levensmoed, ja zelfs tegen het gevoel in, dat wij de vaste grond en zekerheid hebben in Hem. Alles wat er gebeurt, is tijdelijk en gaat weer voorbij zegt Prediker 3. Alles heeft een bestemde tijd maar vers 14 zegt: Ik weet dat wat God doet eeuwig blijft. Prachtig toch? Ook de aanpassingen aan het corona gebeuren, het gaat weer voorbij. Zoals in het verleden al die periodes van oorlogen, ziektes etc. Dus houdt moed! Omdat, dat wat God doet en deed; dat blijft eeuwig. Zijn Liefde blijft bestaan, de tijd van genade is er vandaag ook nog, zodat onze tijdelijkheid over kan gaan naar Zijn volmaakte eeuwigheid.

De pastorale gesprekken kunnen allemaal doorgaan doormiddel van de video gesprekken. Het is even wennen, maar toch het werkt heel goed en wij zijn heel dankbaar met deze technische middelen. Gerrit en ik zijn bezig geweest om het kantoor te vernieuwen en natuurlijk hopen wij dat we u zo snel mogelijk hier aan het Westeinde 394 mogen ontmoeten. Maar eerst kan het niet anders dan door middel van de foto’s die we op de site zullen plaatsen. En onder video’s staat inmiddels ook de video van de Ad Fontes Bijbelkring geplaatst.

Zegen en groet Gerrie