Evaluatieformulier

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
dd-mm-jjjj
Naam
Ontvangen hulp
Was u in het algemeen tevreden over de hulp of andere diensten die u hebt ontvangen
Hoe zou u, vergeleken met het begin van de hulpverlening, de verbetering die is opgetreden evalueren
Begreep uw hulpverlener uw probleem of uw nood
Respecteerde uw hulpverlener uw meningen en waarden
Was uw hulpverlener in staat u te leiden naar activiteiten en middelen (boeken, cassettes, enz.) die u hielpen bij uw problemen
Heeft uw hulpverlener op een zinvolle/behulpzame wijze gebruik gemaakt van christelijke bronnen (gebed, gebruik van de Bijbel, respect voor God en christelijke waarden)
Hebben er zich tijdens de hulpverlening problemen voorgedaan op de volgende gebieden