Even voorstellen

Stichting Ad Fontes bestaat uit het bestuur en pastoraalwerker Gerrie Berkhof-Companje. Hieronder stellen de leden van het bestuur en de pastoralewerker zich aan u voor.

Voorzitter – Theo Prijs

“Met de hoed in de hand kom je door het hele land.” Een gevleugelde uitdrukking uit voorbije tijden. Samen met de hoed lijken die houding en leidraad behoorlijk uit de mode geraakt te zijn. Meer op je eigen kracht ga je dan (onder) zoeken naar het hoe en waarom. Van huis uit R.K. leerde je wel evangeliën, maar niet zo geïnspireerd het Woord kennen en zoeken! Geboren en getogen in Amsterdam en inmiddels 40 jaar geleden Twentenaar naar keuze geworden, twee nogal verschillende gebieden voor mijn zoektocht. In het dagelijkse leven heb ik enige jaren lesgegeven op een MAVO, daarna ben ik beheerder geworden van het Overijssels Filmarchief en nu 65+! Over bergen en door dalen en bij tegenwind blijf je doorzoeken. Mede hierdoor kwam ik 25 jaar geleden tot geloof en werd in de Pinkstergemeente gedoopt. Daarna kon ik merken dat mijn leven waarachtiger werd, alhoewel ik die Bijbelse richting niet altijd alseven makkelijk ervoer! Inmiddels 22 jaar geleden ben ik getrouwd met Wiesje, die als bruidschat 7 kinderen inbracht. Samen werden we met nog 3 kinderen gezegend.Juist ook door zo n groot gezin, dat zich nog steeds blijft uitbreiden met schoon- en kleinkinderen, werd en wordt de Bijbel voor mij steeds belangrijker. Niet alleen als leidraad, maar steeds vaker als probleemoplosser . Dat kan je niet altijd zelf ontdekken; hulp was daarbij zeer welkom. Nog steeds is het vinden van een toepasselijk woord een goede ervaring. Daarom heb ik voor mijzelf het oude gezegde van met de hoed in de hand kom je door het hele land , vervangen door met de bijbel in de hand kom je door je hele leven .Gevraagd om als voorzitter in het bestuur van Stichting Ad Fontes te komen, ter ondersteuning van het pastorale werk van Gerrit en Gerrie, was dan ook eenvoudig met ja te beantwoorden.

Penningmeester – Ingreth Zandbergen

Even voorstellen:

Mijn naam is Ingreth Zandbergen (geboren Hekman).

Van huis uit ben ik opgegroeid in een christelijk gezin, we gingen naar een pinkstergemeente, het was een kleine gemeente waar ik mij erg thuis voelde.

Ik ben mij dan ook al van jongs af aan bewust van wat Jezus voor ons aan het kruis volbracht heeft en ook opgestaan is en wij daardoor van onze zonden verlost mogen zijn.

In 1977 ben ik met Bennie getrouwd die naar de Baptistengemeente ging en waar we nu samen naar toe mogen gaan. We hebben samen 4 kinderen gekregen die nu allemaal het huis uit zijn en een relatie hebben en ondertussen hebben wij 3 gezonde kleindochters.

Ik vind het belangrijk dat de kinderen en kleinkinderen in alles altijd terug kunnen vallen op ons als ouders. Bennie en ik hebben samen een juwelierszaak/goudsmidatelier, waar we veel mensen bereiken en waar we ook vaak tot steun zijn voor een ander kunnen zijn.

Op een gegeven moment ben ik met het werk van Stichting Ad Fontes in aanraking gekomen, daar gaat een positieve uitstraling van uit. Toen ik dan ook benaderd werd of ik penningmeester wou worden, heb ik dit aangenomen omdat ik ook op deze wijze mee mag werken in een Stichting die veel voor andere mensen mag betekenen, vooral ook in het geloof en de kracht die je daarvan krijgt.

Secretaresse – Ria Goosselink

Mijn naam is Ria Goosselink. Ik ben geboren en opgegroeid in Vriezenveen. Ik ben getrouwd met Willy en we hebben samen 3 prachtige kinderen, Martijn, Erwin en Rhodé. Voor we kinderen kregen heb ik op de Rabobank hier in Vriezenveen gewerkt. Toen de kinderen kwamen ben ik, zoals toen gewoon was, gestopt met dit werk en ben voor hen gaan zorgen. Toen de kinderen groter werden ben ik bij de thuiszorg van de Vriezenhof begonnen, wat ik met veel plezier ook nu nog steeds doe. Ik ben bekend met het werk van de Stichting  Ad Fontes, omdat ik van dichtbij de positieve resultaten heb gezien, hoe God door het pastorale werk heen mensen geneest, gezinnen hersteld en men kan leren vertrouwen/ geloven in het werk wat de Here Jezus heeft gedaan. Als die liefde van Christus centraal staat zullen er wonderen van genade volgen. Toen ik dan ook gevraagd werd om in het bestuur te komen, heb ik ja gezegd en ben dankbaar dat ik op deze manier met mijn gaven en talenten het werk van Gerrit en Gerrie kan ondersteunen, tot ere van God.  Vanaf  November 2016 doe ik dit in de functie als secretaresse.

Vriendelijke groet van Ria.

Algemeen bestuurslid – Gerrit Berkhof

In 1947 ben ik als jongste geboren in het gezin Berkhof, vader, moeder, en 4 kinderen.  Een gezin waar veel liefde en aandacht was en waar ik ook met  het geloof ben opgegroeid. Het was voor mij een gewoonte om naar de kerk te gaan. Pas veel later in 1985 toen ik in een preek hoorde “God heeft ook vuile handen voor jou gemaakt” met een verwijzing wat Jezus voor mij had gedaan, veranderde mijn hele leven.

Ik ging op zoek door de Bijbel te lezen en het werd persoonlijk.  In de jaren die volgden leerde ik veel door de mogelijkheden die God mij gaf en daar ben ik dankbaar voor. Ten eerst om jarenlang als ouderling in de kerkenraad actief te zijn en daarnaast in de werkzaamheden van de Stichting Ad Fontes. Mijn plek daarin is om mijn vrouw Gerrie te ondersteunen en mogelijkheden te bieden van al de voorkomende dingen als gevolg van het pastorale werk. Het is te veel om alles te noemen, wat er zo al dagelijks gebeurd.

Daarnaast maak ik deel uit van het bestuur van Ad Fontes als algemeen  lid. Ook wil ik graag tijd en aandacht besteden aan onze kinderen, klein- en achterkleinkinderen. Die  daar dan ook  met regelmaat gebruik van maken. Het houdt mij jong en actief om zo betrokken te zijn bij het leven, dat doet mij goed. Zo wil ik de taak die God voor mij heeft zowel privé als voor de Stichting Ad Fontes, graag zo lang mogelijk  blijven doen.

vriendelijke groet Gerrit

Pastoraalwerker – Gerrie Berkhof-Companje


In 1949 ben ik  geboren als Gerrie Companje en opgegroeid in Vriezenveen en in 1969 getrouwd met Gerrit Berkhof en samen kregen wij 4 kinderen die ook al weer ieder een eigen weg gaan samen met hun partners. Naast de 13 kleinkinderen en de pleegkleinkinderen hebben wij nu ook 4 achterkleinkinderen.
Als gezin zijn wij  lid van de Baptisten gemeente te Westerhaar.
Dat zijn gegevens, maar wie ben ik?
Ik werd geboren in een warm gezin als 1 van de 6 kinderen die mijn ouders kregen. En met Gods woord als leidraad werden wij opgevoed. Als gezin waren wij sterk  betrokken met elkaar en was  mijn jeugd  van grote invloed voor mijn toekomst. Daar begon de praktische leerschool van mijn leven. Toen ik 6 jaar was stierf mijn Vader na een lang ziekbed. De invloed die dit heeft gehad is groot, hier is mijn vertrouwen op God begonnen en leerde dat ik een geestelijke Vader in de hemel heb die er altijd voor mij wil zijn. Het voorbeeld van mijn Moeder heeft daar veel toe bij gedragen en het rotsvast en evenwichtig geloofsvertrouwen van haar was een groot voorbeeld voor mij (met regelmaat citeer ik haar wijze gezegdes).
Hoe belangrijk een voorbeeld ook kan zijn, het moet een eigen keuze en zoektocht worden en dat werd het ook. Het willen leren van de Bijbel werd een steeds groter verlangen.  Psalm 25 zegt: Here, maak mij Uwe wegen door Uw woord en Geest bekent….

En in dit alles stond Gerrit achter mij. Toen zich in 1985 de mogelijkheid voordeed om naar de Bijbelschool in Soest te gaan heb ik dat als een rijke zegen ervaren. Vele jaren mocht ik deelnemen aan de zaterdag Bijbelschool met zowel de theologische als pastorale vakken- ik heb er van genoten (gegeten en gedronken). Ten eerste was deze studie voor mijzelf en ons gezin. Dat dit later uit zou groeien naar Stichting Ad Fontes en Pastoraalwerker zijn……daar had ik geen idee van. De mogelijkheid  voor mij om  deze school te volgen was van:

1985 t/m 1992 zaterdag Bijbelschool In De Ruimte te Soest.

Relevante cursussen daarna waren:
2000        –   Pastorale cursus van Dhr. en Mw. Jansen.
2003/04  –  CPC Pastorale counseling,  www.pastoralecounseling.org
2005        –  Geboren om vrij te zijn, ww.bevrijdingspastoraat.nl
2006/09  –  Zorgplannen maken, bij Saron in Beuningen

–  Inleiding contextueel pastoraat.

2008        –  Mentaliseren in relaties en gezinnen GGZ Drenthe
2010        –  Contextueel pastoraat, www.saron.nl
2013        –  Ellel ministrie, Cursus genezing en herstel, www.ellelministries.nl
2014        –  Bevrijding en genezing Bethel,  www.bethelgemeente.nl
2014        –  Cursus  vrouwen spreken, www.vrouwenspreken.nl
–  Bouwstenen voor je leven, www.bouwstenenvoorjeleven.nl

Vanaf 2007  maak ik deel uit van een werkgroep van het CPC, eerst in Driebergen en nu in Garderen +/-  7 x per jaar.

Naast mijn eerste prioriteit – het huwelijk met Gerrit en de gebeurtenissen in de gezinnen van onze kinderen – ben ik intens betrokken bij de Stichting Ad Fontes om mensen te begeleiden naar een leven of nieuwe levensstijl. Om zo het werkelijke doel van de mens te vinden.  Dat doel, “om te leven tot lof en ere van Hem die ons gemaakt heeft, door Jezus Christus”.  De Bijbelse waarheid als handvatten te mogen doorgeven en een luisterend oor te hebben is een voorrecht. Dicht bij mensen staan is een verlangen van mij en hierin ervaar ik dat Gods genezende werking grote positieve  gevolgen heeft.

Mijn wens is dat zolang God ons wijsheid en kracht hiervoor geeft, dat Gerrit en ik door mogen gaan onder Zijn zegen.

Alleen Hem komt toe alle lof en ere.

Even voorstellen, wie ben ik ? ken ik mij ?

1 Korinthe 13:12b-13

Nu ken ik ten dele,

maar dan zal ik kennen,

zoals ik zelf gekend ben.

Nu blijven geloof, hoop en

liefde, deze drie,

maar de meeste van deze is de Liefde.

Gerrie Berkhof Companje