Geplant in goede aarde!

Geplant in goede aarde, dat is belangrijk. Psalm 1 zegt in vers 3, dat de mens die in de goede grond aan waterstromen staat, vrucht geeft (tot volle bloei komt). Een mens staat daar niet door geboorte of lidmaatschap van een kerk. Maar door in te zien dat God zelf in Jezus kwam om ons over te plaatsen van de duisternis naar Zijn Licht. 1 Petrus 2: 1-10

Foto 1 heel waardevol, maar geen groei mogelijk. Foto 2 ja, overgeplaatst in volle grond, een hoopvolle toekomst! Foto 3 volop bloei. 🌾