In dankbare herinnering

Vorige week ontvingen wij het bericht dat op 27 januari, Wim de Vries na een kort ziekbed, is overleden.

Wij missen in Wim een zeer gewaardeerd raadgever bij het pastoralewerk van Stichting Ad Fontes. Zijn inzicht als (voorheen) psychiater, met daarnaast ook het maatschappelijke en theologische inzicht zijn voor ons tot zegen geweest.

Vanaf het ontstaan van de Stichting konden wij bij Wim en Ria aankloppen met welke hulpvraag dan ook. Het was voor ons tot steun om van hun expertise gebruik te maken en we zijn heel dankbaar voor de trouwe inzet van hen beide in al die jaren.

Wij wensen mede namens het bestuur, Ria de kinderen en kleinkinderen Gods liefde, sterkte en troost toe met het verwerken van dit grote verlies en verdriet.

In denkbare herinnering 🌾 Gerrit en Gerrie.