Kerstgroet 2020.

December 2020, daar hoort bij dat we terugkijken naar het afgelopen jaar. Wat een veranderingen hebben wij gezien. Dat wat voor ons de normale dagelijkse gewoontes en zekerheden waren stond voor ons gevoel op los zand. Heel lastig, pijnlijke en verdrietig voor velen en alles werd zomaar anders door het coronavirus. Toch kwamen er ook veel nieuwe mogelijkheden naar voren, zoals het gebruik maken van de digitale middelen. Wat was en is dat soms lastig en er is doorzetting voor nodig om het onder de knie te krijgen. En ja, het werd en wordt opgepakt door velen. Wij zijn heel dankbaar dat dit op deze manier kan, dat we de pastorale gesprekken door kunnen laten gaan, ook de Bijbelkring eens per maand en de intervisie van CPC. Dit zijn bijzondere mooie mogelijkheden. Laten we elkaar aanmoedigen en helpen om hier gebruik van te maken. Ten eerste om de eenzaamheid waarin deze tijd zo veel mensen aan lijden kan hierdoor verminderen. Maar ook en zeker niet minder belangrijk merk ik dat door elkaar te bemoedigen, samen te bidden en Gods stem te verstaan door de Bijbelse boodschap. Dat werkt voor ieder persoonlijk. Ja het werkt genezend, helend, krachtig om verder te kunnen gaan in deze bizarre tijd. Juist waarin we veel gesloten deuren vinden, wil ik graag een stukje kerstevangelie met jullie delen over:

Een open deur? Is dat kerst? Ja dat is kerst. In deze tijd met alle actuele gebeurtenissen van 2020 zouden we dat bijna vergeten. Vergeten waar het werkelijk over gaat. In Filippenzen 2: 5 t/m 11 is een prachtig gedeelte over het kerstevangelie. Jezus die de hemel en het aan God gelijk zijn heeft losgelaten om mens te zijn, zoals wij. Ja, met het verschil dat Hij zonder zonde was om juist onze zonde op zich te nemen. Dat is de open Deur die naar de hemel leidt, om ons te brengen bij de vader het doel waarom wij mensen er zijn, ons doel om vergeving en vrede te vinden door die geopende deur “Jezus”. En mijn en onze deur is die open? in Openbaring 3 zegt Jezus: zie Ik sta aan de deur en ik klop….. Dat is het grootste waar het om gaat, Christus die kwam om bij ons te wonen, ons hart mag gebroken, stuk of onrustig zijn. Hij wil binnenkomen, in alle omstandigheden om de vaste grond te zijn in ons leven.

Wij wensen ook mede namens het bestuur, iedereen een gezegend hoopvol kerst en nieuwjaar! met dankbare groet van Gerrit en Gerrie.