Bericht van de penningmeester

MAAK HELPEN MOGELIJK

Voor pastorale zorg en coaching.

Steeds vaker en nadrukkelijker wordt de maatschappij geconfronteerd met mensen die de levensdraad kwijt zijn. Het gevolg kan zijn angst, eenzaamheid of emotionele sociale ontwrichting. Stichting Ad-Fontes is opgericht als interkerkelijke stichting om aan hen die dat nodig hebben pastorale hulp of coaching te bieden. Dit bovenstaande kan worden samengevat in de volgende doelstelling:

“mensen (weer) in harmonie brengen met God, zichzelf en hun naaste omgeving”

Dat gebeurt door middel van gesprekken aan huis waar Gerrie en Gerrit een kantoor hebben. Maar ook via de digitale weg door middel van videogesprekken.
Hierbij wil ik als penningmeester dit speciale werk onder uw aandacht brengen. Om zo laagdrempelig mogelijk te zijn, wordt het werk zonder betalingen gedaan zodat het voor iedereen mogelijk is om hier gebruik van te maken.
Dat is een goede maar ook lastige keuze omdat er wel veel onkosten aan verbonden zijn. Daar staan wij als bestuur achter –  en ik weet dat velen met ons – die daar grote bewondering voor hebben. Maar in deze tijd van onrust en veel andere nood wereldwijd, kan financiële steun aan dit belangrijke werk al snel vergeten worden.

Daarom wil ik hierbij een beroep op u doen.
Wanneer het werk van Stichting Ad Fontes u aanspreekt en u de noodzaak ziet om vanuit een Bijbelse visie deze  hulp te kunnen bieden aan hen die dat nodig hebben, dan kunt u ons steunen ten eerste met gebed, daarnaast is het belangrijk om het pastorale werk financieel te steunen dit kan door middel van donaties. Dit is al mogelijk van b.v. 3 of 5 of….. euro per maand zodat dit kostbare werk door kan gaan.

Het Banknummer is: NL27RBRB8841547413
t.n.v Stichting Ad Fontes Vriezenveen
Stichting Ad-Fontes is een ANBI geregistreerde Stichting,

Op deze site onder uitleg “donatie” kunt u meer informatie vinden hoe u de Stichting ook financieel kan steunen.

Mede namens de andere bestuursleden:
Hartelijk dank en vriendelijke groet,
Gert van Dijk –   Penningmeester.

Stichting Ad-Fontes is een interkerkelijke stichting met een visie  die zijn identiteit heeft in het volgende:
“De volledige betrouwbaarheid van de Bijbel als woord van God en Christus Jezus als de enigste weg tot behoud, voor een ieder die in Hem gelooft.”

MAAK HELPEN MOGELIJK.

Kamer van Koophandel NR: 06085473