Nieuws van april 2020

Wanneer wij afgelopen weken terug kijken wat is er dan veel veranderd, wie had dat gedacht of kunnen bedenken, dat één Coronavirus zoveel invloed heeft op de wereld.Het raakt ons allemaal. Maar de allergrootste invloed die wij kennen is het sterven en de opstanding van Jezus. De gedachten over het leven uit die opstandingskracht van Christus, dat is de troost en waarheid van het leven die wordt bevestigd in de Bijbel. Dat is de reden waarom wij door kunnen gaan. Ja, al is het op een totaal andere manier .

Heel dankbaar zijn we met de media mogelijkheden en maken voor de gesprekken gebruik van Watchapp-video en Skype. En het is tot zegen. De openheid en mogelijkheid die het geeft, daar wordt veel gebruik van gemaakt.

Het is eerst wel wennen, maar toch. Het is bemoedigend om op deze manier mensen te troosten of te coachen om met Gods Woord richting te geven en ook te ontvangen. Dit stukje wil ik graag eindigen met de bemoediging uit Psalm 84: 6-8 Waar staat, wanneer wij door een dal gaan, mogen wij onze kracht halen uit “De Bron” die zegt: Kom tot mij en ik zal je rust/vrede geven Matt 11:28 !