Nieuwsbrief Ad Fontes mei 2024

Beste vrienden, donateurs en belangstellenden,

Het is een voorrecht om met jullie te mogen delen hoe het werk van Stichting Ad Fontes ook in 2024 doorgaat. God is getrouw! Hij is de Bron die nooit ophoudt de rijke zegen te geven die wij als mensen zo nodig hebben. De tijd waarin wij leven is vol spanning, angst en onrust, ook al over onderwerpen waar men eerder openlijk voor uit durfden te komen, is er nu voorzichtigheid geboden. Over wat zeggen wij wel of niet durven te zeggen, dat kan al gevolgen hebben.

Met of Zonder Mij

Al mijn bronnen zijn in U, dat is en blijft de kern en bron van Stichting Ad Fontes.  Uit die Bron leven en werken wij. Ja, Met Hem meer dan overwinnaar, zegt:  Romeinen 8: 37. Maar het kan moeilijk zijn om te erkennen dat we zonder Hem zwak zijn, zelfs niets kunnen, Johannes 15:5b zegt:  Maar zonder Mij kunt u niets doen. Vooral omdat we als mens geneigd zijn voor onszelf op te komen en onze eigen waarden en normen te volgen of eigen rechter te zijn. In ons dagelijks leven mogen we leren om vanuit Zijn kracht en genade te leven. Dat geeft herstel, vrede en kracht, vernieuwde inzichten in de verschillende situaties van verwerken. Met Hem zijn we meer dan overwinnaars, Zijn genade, door de Heilige Geest, maakt ons vrij.

Zoals 2 Korinthe 3:17 zegt: “De Here nu is de Geest; en waar de Geest van de Here is, daar is vrijheid!”

Hydepark-huis

Van 13 tot en met 20 april heb ik, Gerrie, deelgenomen aan een zorgweek in het Hydepark-huis in Doorn, waarbij ik mensen en hun partners en/of mantelzorgers pastoraal mocht bijstaan.  Deze ervaring was zegenrijk en ontspannend en de reacties die ik ontving bevestigden dat dit wederzijds was.

Steun

Dankbaar zijn we dat er veel mensen om ons heen staan en bidden, wij willen jullie vragen hier mee door te gaan, het is zo belangrijk een muur van bescherming en liefde om ons heen te weten. We zijn ook dankbaar met de trouw in de financiële steun voor het werk van de stichting. Dit beide geeft ons de mogelijkheid om door te kunnen gaan met de bediening die wij hebben gekregen.

Hebt u vragen of behoefte aan een gesprek?

Van harte welkom aan het Westeinde 394 in Vriezenveen.
Bel gerust naar 06 1306 3000

Gezegend Pinksteren en een kleurrijke zomer toegewenst!

Met hartelijke groeten, 
Gerrit en Gerrie Berkhof