Nieuwsbrief December 2021

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is image-1.png

Wat kunnen we dankbaar terugkijken op het afgelopen jaar 2021, de mogelijkheden van vele gesprekken die er zijn geweest. Wel digitaal en soms blijft dat lastig, maar toch een prachtig middel waar we ook dankbaar mee zijn. En daarnaast de gesprekken aan huis, die met de ruimte van het kantoor en de goede ventilatie enz. wel beperkt in aantal maar toch mogelijk zijn geweest.

Ook dankbaar zijn we met degene die ons ondersteunen met gebed en of donaties. We kunnen dat niet genoeg benadrukken. Omdat gebed de belangrijkste muur van bescherming is en het inzicht geeft om met Gods Woord, leiding te bieden in mensenlevens. En omdat donatie de mogelijkheid biedt om laagdrempelig te blijven en coaching door  gesprekken die op langere termijn nodig zijn aan te kunnen bieden, juist ook wanneer dat voor de cliënt financieel niet mogelijk is. Langs deze weg dank aan jullie allen.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is image.png

Wij hebben het  verlangen om ook in 2022 dienstbaar te zijn met pastoraat en bidden dat God ons een open deur geeft. Niet een naambordje van kerk of instantie doet er toe. Maar voor iedereen die voor raadgeving of zo maar om een gesprek vraagt willen wij een open deur en een open hart hebben.

Het onderwijs en bemoediging die wij mogen ontvangen va het CPC (Centrum voor Pastorale Counseling) is ons tot steun. Het CPC is inmiddels verhuist van Dordrecht naar Amerongen, dat is zeker een voordeel wat de afstand betreft.

Het CPC heeft een prachtige app die te downloden is via Google Play of de App Store, een aanrader om te bekijken.

Centrum Pastorale Counseling   

Tot slot willen wij jullie allen ook namens het bestuur een voorspoedig 2022 wensen en dan denk ik aan Psalm 103 de eerste verzen “Looft de Here mijn ziel en vergeet niet een van Zijn weldaden”

De grootste weldaad: Dat Jezus kwam met Zijn Liefde en genade, De kribbe, het kruis de overwinning op de dood en het werk en de Kracht van de Heilige Geest. Ja, Looft De Here!

Met dankbare groet, een goede jaarwisseling en een zegenrijk nieuwjaar toegewenst van Gerrit en Gerrie Berkhof.

Bij uitschrijven van de nieuwsbrief kan u mailen naar:

familiegoosselink@hetnet.nl