Nieuwsbrief Mei 2023

Vrienden, donateurs en belangstellenden

Een voorrecht.

Ja een groot voorrecht dat is het, om te mogen leven met de wetenschap dat Gods kracht en liefde zich openbaart door de kracht van de Heilige Geest en die er is in Zijn woord de Bijbel, in ons privéleven maar ook in het pastorale werk. Daar is  kracht, troost en inzicht om voor de hulpvragen die er zijn altijd weer uit deze bron van liefde en inzicht te putten. Door de Heilige Geest die inzicht wil geven is er genezing, levenskracht en bevrijding. Het gebeurt wel eens met heftig verdriet en verwerking van rouw en pijn dat ik dan denk, nee dáár is geen antwoord op dan alleen stilte. Dan, door die stilte……, dan komt toch de troost of raadgeving door de tranen heen. Zonder menselijke woorden dat er weer uitzicht en toekomst is.

Ook in deze tijd met onrust en zorg in de wereld. Een troost en “een voorrecht” te weten

God is in controle ! Ja

Zoveel verschillende mensen zoveel verschillende vragen en voor allen is er “dat Woord.”

Dankbaar zijn we dat er veel mensen om ons heen staan en bidden voor wijsheid en inzicht kracht en gezondheid om hiermee door te kunnen gaan zolang het Gods bedoeling is. Ook voor de trouw in de financiële steun voor het werk van de stichting, geeft ons de mogelijkheid om door te kunnen gaan met de bediening die wij hebben gekregen. Dank voor het vertrouwen.Hebreeën 4:12

Want het Woord
Van God is
Levend en Krachtig
en
scherper dan enig
tweesnijdend
zwaard
en
het dringt door tot
op de scheiding van
ziel en geest,
van gewrichten en merg,
en
het oordeelt de
overleggingen
en
gedachten van het
hart.

WELKOM   Wanneer u belangstelling hebt om meer te weten van het gebeuren rondom ons werk? Of zo maar voor belangstelling?   Welkom 0613063000

Met hartelijke groeten en een kleurrijke zomer toegewenst. van Gerrit en Gerrie Berkhof.

Voor verdere informatie zie: www.ad-fontes.nl

Want bij U is de bron van het leven; in Uw licht zien wij het licht. Psalm 36:10

Wenst u de nieuwsbrief niet meer te ontvangen, stuur dan een mail naar info.vriezenveen@ad-fontes.nl