Algemeen bestuurslid – Gerrit Berkhof

In 1947 ben ik als jongste geboren in het gezin Berkhof, vader, moeder, en 4 kinderen.  Een gezin waar veel liefde en aandacht was en waar ik ook met  het geloof ben opgegroeid. Het was voor mij een gewoonte om naar de kerk te gaan. Pas veel later in 1985 toen ik in een preek hoorde “God heeft ook vuile handen voor jou gemaakt” met een verwijzing wat Jezus voor mij had gedaan, veranderde mijn hele leven.

Ik ging op zoek door de Bijbel te lezen en het werd persoonlijk.  In de jaren die volgden leerde ik veel door de mogelijkheden die God mij gaf en daar ben ik dankbaar voor. Ten eerst om jarenlang als ouderling in de kerkenraad actief te zijn en daarnaast in de werkzaamheden van de Stichting Ad Fontes. Mijn plek daarin is om mijn vrouw Gerrie te ondersteunen en mogelijkheden te bieden van al de voorkomende dingen als gevolg van het pastorale werk. Het is te veel om alles te noemen, wat er zo al dagelijks gebeurd.

Daarnaast maak ik deel uit van het bestuur van Ad Fontes als algemeen  lid. Ook wil ik graag tijd en aandacht besteden aan onze kinderen, klein- en achterkleinkinderen. Die  daar dan ook  met regelmaat gebruik van maken. Het houdt mij jong en actief om zo betrokken te zijn bij het leven, dat doet mij goed. Zo wil ik de taak die God voor mij heeft zowel privé als voor de Stichting Ad Fontes, graag zo lang mogelijk  blijven doen.

vriendelijke groet Gerrit

+31 6(0) 578 073 38
Gerrie.Gerrit@ad-fontes.nl