Pastoraalwerker – Gerrie Berkhof-Companje

In 1949 ben ik geboren als Gerrie Companje en opgegroeid in Vriezenveen en in 1969 getrouwd met Gerrit Berkhof en samen kregen wij 4 kinderen die ook al weer ieder een eigen weg gaan samen met hun partners. Naast de 13 kleinkinderen hebben wij nu ook 9 achterkleinkinderen. Daar zijn we gelukkig en dankbaar mee.
Als gezin zijn wij lid van de Baptisten gemeente te Westerhaar.
Dat zijn gegevens, maar wie ben ik?
Ik werd geboren in een warm gezin als 1 van de 6 kinderen die mijn ouders kregen. En met Gods woord als leidraad werden wij opgevoed. Als gezin waren wij sterk  betrokken met elkaar en was  mijn jeugd  van grote invloed voor mijn toekomst. Daar begon de praktische leerschool van mijn leven. Toen ik 6 jaar was stierf mijn Vader na een lang ziekbed. De invloed die dit heeft gehad is groot, hier is mijn vertrouwen op God begonnen en leerde dat ik een geestelijke Vader heb die er altijd voor mij wil zijn. Het voorbeeld van mijn Moeder heeft daar veel toe bij gedragen en het rotsvast en evenwichtig geloofsvertrouwen van haar was een groot voorbeeld voor mij (met regelmaat citeer ik haar wijze gezegdes).
Hoe belangrijk een voorbeeld ook kan zijn, het moet een eigen keuze en zoektocht worden en dat werd het ook. Het willen leren van de Bijbel werd een steeds groter verlangen.  Psalm 25 zegt: Here, maak mij Uwe wegen door Uw woord en Geest bekent….

En in dit alles stond Gerrit achter mij. Toen zich in 1985 de mogelijkheid voordeed om naar de Bijbelschool in Soest te gaan heb ik dat als een rijke zegen ervaren. Vele jaren mocht ik deelnemen aan de zaterdag Bijbelschool met zowel de theologische als pastorale vakken- ik heb er van genoten (gegeten en gedronken). Ten eerste was deze studie voor mijzelf en ons gezin. Dat dit later uit zou groeien naar Stichting Ad Fontes en Pastoraalwerker zijn……daar had ik geen idee van. De mogelijkheid  voor mij om  deze school te volgen was van:

1984 t/m 1994 zaterdag Bijbelschool In De Ruimte te Soest.

Relevante cursussen daarna waren:
2000        –   Pastorale cursus van Dhr. en Mw. Jansen.
2003/04  –  CPC Pastorale counseling,  www.pastoralecounseling.org
2005        –  Geboren om vrij te zijn, ww.bevrijdingspastoraat.nl
2006/09  –  Zorgplannen maken, bij Saron in Beuningen – Inleiding contextueel pastoraat.
2008        –  Mentaliseren in relaties en gezinnen GGZ Drenthe
2010        –  Contextueel pastoraat, www.saron.nl
2013        –  Ellel ministrie, Cursus genezing en herstel, www.ellelministries.nl
2014        –  Bevrijding en genezing Bethel,  www.bethelgemeente.nl
2014        –  Cursus  vrouwen spreken, www.vrouwenspreken.nl –  Bouwstenen voor je leven, www.bouwstenenvoorjeleven.nl
2017       – Cursus geloofwaardig spreken bij Paulien Vervoorn www.geloofwaardigspreken.nl

Vanaf 2007  maak ik deel uit van een werkgroep van het CPC, eerst in Driebergen en nu in Garderen +/-  4 x per jaar en intervisie 3 keer per jaar. Dit is inmiddels verplaatst naar Amerongen de thuis basis van CPC.

Naast mijn eerste prioriteit – het huwelijk met Gerrit en de gebeurtenissen in de gezinnen van onze kinderen – ben ik intens betrokken bij de Stichting Ad Fontes om mensen te begeleiden naar een leven of nieuwe levensstijl. Om zo het werkelijke doel van de mens te vinden.  Dat doel, “om te leven tot lof en ere van Hem die ons gemaakt heeft, door Jezus Christus”.  De Bijbelse waarheid als handvatten te mogen doorgeven en een luisterend oor te hebben is een voorrecht. Dicht bij mensen staan is een verlangen van mij en hierin ervaar ik dat Gods genezende werking grote positieve  gevolgen heeft.

Naast de pastorale gesprekken die een op een zijn, groeide mijn verlangen om de ervaring en de kracht die het woord van God heeft, met meer mensen te mogen delen. Mijn verlangen daarin werd bevestigd en ik wordt regelmatig gevraagd om voor verschillende groepen en gemeenten/kerken te spreken.

Mijn wens is dat zolang God ons wijsheid en kracht hiervoor geeft, dat Gerrit en ik door mogen gaan onder Zijn zegen.

Alleen Hem komt toe alle lof en ere.
Even voorstellen, wie ben ik ? ken ik mij ?

1 Korinthe 13:12b-13

Nu ken ik ten dele, maar dan zal ik kennen, zoals ik zelf gekend ben.
Nu blijven geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de Liefde.

Gerrie Berkhof Companje

+31 6(0) 130 630 00
Gerrie.Gerrit@ad-fontes.nl