Voorzitter – Theo Prijs

“Met de hoed in de hand kom je door het hele land.” Een gevleugelde uitdrukking uit voorbije tijden. Samen met de hoed lijken die houding en leidraad behoorlijk uit de mode geraakt te zijn. Meer op je eigen kracht ga je dan (onder) zoeken naar het hoe en waarom. Van huis uit R.K. leerde je wel evangeliën, maar niet zo geïnspireerd het Woord kennen en zoeken! Geboren en getogen in Amsterdam en inmiddels 40 jaar geleden Twentenaar naar keuze geworden, twee nogal verschillende gebieden voor mijn zoektocht. In het dagelijkse leven heb ik enige jaren lesgegeven op een MAVO, daarna ben ik beheerder geworden van het Overijssels Filmarchief en nu 65+! Over bergen en door dalen en bij tegenwind blijf je doorzoeken. Mede hierdoor kwam ik 25 jaar geleden tot geloof en werd in de Pinkstergemeente gedoopt. Daarna kon ik merken dat mijn leven waarachtiger werd, alhoewel ik die Bijbelse richting niet altijd alseven makkelijk ervoer! Inmiddels 22 jaar geleden ben ik getrouwd met Wiesje, die als bruidschat 7 kinderen inbracht. Samen werden we met nog 3 kinderen gezegend. Juist ook door zo’n groot gezin, dat zich nog steeds blijft uitbreiden met schoon- en kleinkinderen, werd en wordt de Bijbel voor mij steeds belangrijker. Niet alleen als leidraad, maar steeds vaker als probleemoplosser. Dat kan je niet altijd zelf ontdekken; hulp was daarbij zeer welkom. Nog steeds is het vinden van een toepasselijk woord een goede ervaring. Daarom heb ik voor mijzelf het oude gezegde van met de hoed in de hand kom je door het hele land, vervangen door met de bijbel in de hand kom je door je hele leven. Gevraagd om als voorzitter in het bestuur van Stichting Ad-Fontes te komen, ter ondersteuning van het pastorale werk van Gerrit en Gerrie, was dan ook eenvoudig met ja te beantwoorden.

Voorzitter@ad-fontes.nl