Pinksterverwachting

De Kracht van de Heilige Geest ontvangen of staan we alleen stil over hoe het “toen” was? In Handelingen 1 en 2 lezen wij daar over.
En het verlangen van ons in 2024? Is dat “pas op niet te veel of te extreem of geef mij te drinken”? Het gedeelte in Johannes 4: 10 is een prachtig voorbeeld waarin Jezus zegt: Als u de gave van God kende en wist wie Hij (Jezus) is, u zou Hem om drinken hebben gevraagd en Hij zou u levend water gegeven hebben.
Wowh !!! dat verlangen om bij Hem te drinken en te weten wie Hij is. Ja die krachtbron leren kennen te weten wie Hij werkelijk is. Zodat anderen aan ons merken en zeggen, “zie hun bron is Christus Zelf” Dat kan alleen door de kracht van Pinksteren.