Update Gerrit en Gerrie

🕊Mei 2021

Een maand met veel aandacht voor herdenken, waarderingen en ook het feest van bevrijding. “Ja, het heeft veel gekost” en als we het nieuws volgen, dan weten we dat er nog veel onrecht in de wereld is, maar ook nu zijn er velen die willen gaan voor gerechtigheid en recht. En dat is bewonderenswaardig.

Zo is ook het verlangen van Gerrit en mij om naast mensen die dat nodig hebben te staan. Een regel uit de folder waar het doel van de Stichting Ad Fontes is beschreven: “mensen (weer) in harmonie brengen met God, zichzelf en de naaste omgeving.” Wat een gevolgen heeft dat zowel in ons leven als van hen met wie wij gesprekken hebben. Voor ons juist ook in deze tijd, mede door de gevolgen van het corona gebeuren, nu er zoveel eenzaamheid is en vragen zijn, om dan heel dicht bij Gods woord te blijven. Om onze ogen zoals staat in Hebreeën 12:2 op Jezus gericht te houden. Het gevaar om emotie te plaatsen boven waarheid kan aanwezig zijn en dat is niet wat wij willen. Voor de mensen waar we gesprekken mee hebben, lijkt het wel eens lastig om bijbelgerichte raadgeving/huiswerk te krijgen. Maar het veranderingsproces is een hele uitdaging en heeft prachtige gevolgen voor genezing en herstel naar God en in relaties.

Het was voor ons en de meesten wel even wennen om via de digitale weg met elkaar te praten en te bidden. Toch is dit in deze periode een adequate manier van communicatie en heeft het zelfs zijn voordelen.

Heel dankbaar zijn wij dat er zovelen rondom ons staan met hun gebeden, dank daarvoor. En ook de trouw die we ervaren van mensen die ons door middel van donaties steunen, ook dank daarvoor. Mede hierdoor hoeven wij geen nee te zeggen tegen mensen die zelf geen financiële mogelijkheid hebben.

“Gods liefde voor ons allen” motiveert ons om door te gaan. Zijn Liefde en Zijn gerechtigheid zijn immers beter dan het leven… zie Psalm 63:4-9.

Mede namens het bestuur willen wij jullie allen een goede zomerperiode wensen waarin de “vrijheid in Christus” centraal mag staan. “Ja, het heeft Hem veel gekost.” 🕊

Met hartelijke groet,

Gerrit en Gerrie