Volop Bloeien

Prachtig om zo te bloeien als deze roos, ja maar ook als mens. Dan is de vraag: is dat mogelijk? Zo ja, hoe doe je dat? Dat zijn de vragen van het leven, om te durven ontwikkelen in dat wat God bedoeld heeft. En zo tot je doel en volle schittering te komen. Wat is daar voor nodig? Kijkend naar deze prachtige roos weten wij dat ten eerste licht en zon nodig is, daarnaast een goede standplaats waar wordt je geplant om vaste grond te hebben. Water en voedingstoffen en het bijsnoeien op kundige manier. Hier zien we alleen de roos, maar door wat of wie wordt de roos gedragen?

Een stam, het voorbeeld hier is een kleine stam dat de hulp mag aanvaarden van een steunpaal. Dit voorbeeld doet mij denken aan het dagelijkse leven, hoe belangrijk het is om gesteund te worden of om te steunen.

Pastoraat is hier een voorbeeld van. Het erkennen dat wanneer zich vragen voordoen in het leven, om dan raad te vragen en samen naar Gods woord te luisteren en te bidden. Dit is hoe een steunpaal functioneert. David zegt in Psalm 23 Uw stok en Uw staf die ondersteunen mij. Zo mogen ook wij vertrouwen dat de steun die er nodig is er zal zijn. De steunpaal neemt het werk van de stam niet over of hij vervangt deze. Nee het voedsel en vocht gaan door de stam zelf heen. Ook het contact en vergroeit zijn met de wortel gaat alleen door de stam. De steunpaal doet alleen dat waarvoor hij er is. Steun bieden bij groei en staande blijven bij storm en kracht bieden om de bloei te dragen.

We zijn heel dankbaar dat dit mogelijk is door Gods Woord en de Heilige Geest. Dat is de Bron om van daaruit mensen met pastorale hulp of coaching te ondersteunen in hun groei naar God toe. Hebt u vragen of ideeën? Neem dan gerust contact met ons op.

Gerrie Berkhof, Dat kan via de mail op deze site, maat ook per telefoon; Het telefoonnummer daarvoor is: 061306 3000